Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBản tin

  
  
Tóm tắt
  
  
  
Hệ thống xử lý nước thải ứng dụng công nghệ lọc sinh học cải tiến Hệ thống xử lý nước thải ứng dụng công nghệ lọc sinh học cải tiến
8/13/2015 5:00 PMĐã ban hành/Shared Documents/2015-08/217-hethong.png
Giống lúa OM429Giống lúa OM429
Giống lúa OM429 do các nhà khoa học thuộc Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) chọn tạo từ tổ hợp lai OM5451x2/FL478 có khả năng trồng được các vụ trong năm ở Đồng bằng sông Cửu Long.
4/2/2021 10:00 AMĐã ban hành/Shared Documents/2021-04/Om429.jpg
Giống lúa OM10636Giống lúa OM10636
Giống lúa OM10636 do các nhà khoa học thuộc Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long nghiên cứu chọn tạo từ tổ hợp lai IR65418/OM6976.
4/2/2021 10:00 AMĐã ban hành/Shared Documents/2021-04/OM_10636.jpg
Hệ thống nuôi trồng tảo Spirulina Platensis bể kín dạng ốngHệ thống nuôi trồng tảo Spirulina Platensis bể kín dạng ống
Hình thức tối ưu để nuôi trồng tảo Spirulina Platensis hiện nay là áp dụng phương pháp bể kín để không bị ảnh hưởng bởi mưa và đỡ tạp nhiễm hơn hẳn. Phương pháp này không chiếm nhiều diện tích đất do tận dụng ban công, sân thượng hoặc nóc nhà cao tầng (dạng bình), được treo thẳng đứng từng tấm (dạng tấm), hoặc tối ưu nhất là dùng hệ thống ống đặt nằm ngang - đặt đứng (dạng ống quây tròn hoặc xếp song song). Việc lắp đặt có thể hoàn thiện trong vòng 1 tháng
6/16/2022 4:00 PMĐã ban hành/Shared Documents/2022-06/KHTN-KH-131020-nuoi-trong-tao-2.jpg
Giống nhãn lai LĐ-19Giống nhãn lai LĐ-19
Giống nhãn lai  LĐ-19 do các nhà khoa học thuộc Viện Cây ăn quả miền Nam (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam) nghiên cứu chọn tạo từ tổ hợp lai giữa giống Xuồng cơm vàng (♀) và Tiêu da bò (♂), đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật từ cuối năm 2019.
8/19/2020 10:00 AMĐã ban hành/Shared Documents/2020-08/Nhan lai LD19.jpg
1 - 5Next