Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBản tin

 
KH-CN Trong nước
 
Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Thông tư 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 về định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện KH&CN. 
 
Doanh nghiệp được xác định là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, là cầu nối quan trọng trong việc chuyển hoá các thành tựu khoa học và công nghệ (KH&CN) vào cuộc sống. Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao, đổi mới công nghệ là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của riêng ngành KH&CN mà còn là của tất cả các ngành, các cấp. 
 
Thời gian qua giới khoa học Việt Nam đã triển khai các hoạt động nghiên cứu mạnh mẽ, trên tinh thần khoa học mở trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan trực tiếp tới phòng, chống đại dịch COVID-19. 
 
Ngày 18/8/2014, tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị tổng kết dự án RAS 1013 - cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Hiệp định hợp tác khu vực (RCA) do Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế và Trung tâm đánh giá không phá hủy - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam phối hợp tổ chức. 
 
Ngày 01/8/2014, tại Hà Nội, Vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) các ngành kinh tế - kỹ thuật (Bộ KH&CN) đã tổ chức Hội thảo xây dựng Đề án “Thí điểm áp dụng cơ chế đầu tư đặc biệt để triển khai dự án KH&CN quy mô lớn phục vụ quốc phòng an ninh và sản phẩm quốc gia”. 
 
 
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
/Shared Documents/2020-05/DDN_6872.jpgKhoảng thời gian đáng nhớ của giới khoa học Việt NamKhoảng thời gian đáng nhớ của giới khoa học Việt Nam
Thời gian qua giới khoa học Việt Nam đã triển khai các hoạt động nghiên cứu mạnh mẽ, trên tinh thần khoa học mở trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan trực tiếp tới phòng, chống đại dịch COVID-19.
5/19/2020 9:00 AMĐã ban hành
/Shared Documents/2014-08/a2.jpgHội nghị tổng kết dự án RAS 1013 - cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Hiệp định hợp tác khu vực (RCA)Hội nghị tổng kết dự án RAS 1013 - cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Hiệp định hợp tác khu vực (RCA)
Ngày 18/8/2014, tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị tổng kết dự án RAS 1013 - cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Hiệp định hợp tác khu vực (RCA) do Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế và Trung tâm đánh giá không phá hủy - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam phối hợp tổ chức.
8/20/2014 12:00 PMĐã ban hành
/Shared Documents/2022-04/25_3 BT.jpgĐẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao và đổi mới công nghệĐẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao và đổi mới công nghệ
Doanh nghiệp được xác định là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, là cầu nối quan trọng trong việc chuyển hoá các thành tựu khoa học và công nghệ (KH&CN) vào cuộc sống. Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao, đổi mới công nghệ là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của riêng ngành KH&CN mà còn là của tất cả các ngành, các cấp.
4/1/2022 10:00 AMĐã ban hành
/Shared Documents/2014-08/08-01_ToancanhhoithaoVunganh.jpgThí điểm áp dụng cơ chế đầu tư đặc biệt để triển khai dự án khoa học và công nghệThí điểm áp dụng cơ chế đầu tư đặc biệt để triển khai dự án khoa học và công nghệ
Ngày 01/8/2014, tại Hà Nội, Vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) các ngành kinh tế - kỹ thuật (Bộ KH&CN) đã tổ chức Hội thảo xây dựng Đề án “Thí điểm áp dụng cơ chế đầu tư đặc biệt để triển khai dự án KH&CN quy mô lớn phục vụ quốc phòng an ninh và sản phẩm quốc gia”.
8/4/2014 4:00 PMĐã ban hành
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgĐịnh mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thông tin, thống kê khoa học và công nghệĐịnh mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thông tin, thống kê khoa học và công nghệ
Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Thông tư 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 về định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện KH&CN.
7/25/2022 3:00 PMĐã ban hành
1 - 5Next