Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVideos

Thủy sản
  
Tóm tắt
  
  
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
Từ khóa
  
  
Tình hình đánh bắt thủy sản xa bờ và nuôi giống cá bằng lồng trên biển của các ngư dân, giúp bà con nông dân phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống.
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/25.PNGThủy sản4/15/2014Mô hình nuôi cá lồng trên biển
Nông nghiệp; Thủy sản; Cá
<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/Media3/50525.mp4</Url> <Type>MP4</Type> </VideoFieldEntity>
  
Những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng hóa chất trông nuôi trồng thủy sản. Để nhằm hướng tới các sản phẩm thủy sản sạch chất lượng đáp ứng cho nhu cầu  cao của thị trường xuất khẩu.
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/32.PNGThủy sản4/11/2014Bạn của nhà nông
Chăn nuôi; Thủy sản; Hóa chất; Xuất khẩu; Hóa chất
<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/Media6/50670.mp4</Url> <Type>MP4</Type> </VideoFieldEntity>
  
Giới thiệu cách chăm sóc và quản lý cá bột cá chim trắng.
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/af.PNGThủy sản4/11/2014Chăm sóc và quản lý cá bột
 Cá bột; Cá chim trắng.
<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/Media2/15974.mp4</Url> <Type>MP4</Type> </VideoFieldEntity>
  
Một số loại bệnh thường gặp ở cá nước ngọt và cách phòng chống.
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/46.PNGThủy sản4/11/2014Bạn của nhà nông
Nông nghiệp; Chăn nuôi; Thủy sản; Cá nước ngọt; Bệnh
<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/Media6/50656.mp4</Url> <Type>MP4</Type> </VideoFieldEntity>
  
Qui trình kĩ thuật sản xuất  cá lóc bông, con giống, chọn cá bố mẹ, thức ăn cá bột, ao nuôi, chăm sóc.
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/4.gifThủy sản4/11/2014Qui trình kĩ thuật giống cá lóc bông
Cá lóc; Sản xuất
<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/Media5/46387.mp4</Url> <Type>MP4</Type> </VideoFieldEntity>
  
Hướng dẫn những vấn đề cần lưu ý trong khi nuôi trồng thủy sản như: hạn chế dùng thuốc kháng sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm trong chế biến, cải tạo môi trường nuôi,...
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/33.gifThủy sản4/11/2014Những người nuôi thủy sản cần biết
Thủy sản; Hướng dẫn nuôi trồng
<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/Media4/50636.mp4</Url> <Type>MP4</Type> </VideoFieldEntity>
  
Giới thiệu những kỹ thuật nuôi cá trạch và cua đồng trong ruộng lúa ở những khu vực đồng trũng ở các tỉnh Hà Tây và kỹ thuật nuôi thâm canh cá Rô phi đơn tính
/Style Library/Vebrary/CustomMedia/Images/defautmedia.jpgThủy sản4/10/2014Những nét mới trong nuôi trồng thủy sản đồng trũng
Cá trạch; Cua đồng; Cá rô phi; Kỹ thuật nuôi
<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/Media4/54451.mp4</Url> <Type>MP4</Type> </VideoFieldEntity>
  
Giới thiệu quy trình nuôi vỗ cá rô bố mẹ cho cá sinh sản,ươn cá bột thành cá giống, thả nuôi.
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/c.PNGThủy sản4/10/2014Quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá rô đồng
Sản xuất; Giống; Cá rô đồng.
<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/Media2/50614.mp4</Url> <Type>MP4</Type> </VideoFieldEntity>
  
Giới thiệu những kỹ thuật nuôi vẹm vỏ xanh thương phẩm bằng phương pháp nuôi cọc và nuôi ghép
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/16.jpgThủy sản4/10/2014Kỹ thuật nuôi vẹm vỏ xanh thương phẩm
Vẹm vỏ xanh; Nuôi thương phẩm; Nuôi trồng thủy sản
<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/Media4/50632.mp4</Url> <Type>MP4</Type> </VideoFieldEntity>
1 - 9Next