Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVideos

Chuyên mục KH-CN
  
Tóm tắt
  
  
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
Từ khóa
  
  
Kỹ thuật thay khớp gối nhân tạo, kỹ thuật can thiệp tim mạch....
/MediaLibrary/Shared Documents/2021-03/chuyenmuc.pngChuyên mục KH-CN3/22/2021Chuyên mục Khoa học và công nghệ kỳ 01-2021
Kỹ thuật, khớp gối, tim mạch
<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/2021/3/chyenmucky01_2021.flv</Url> <Type>flv</Type> </VideoFieldEntity>
  
Giải pháp nâng cao nâng suất tôm càng xanh toàn đực ở mô hình nuôi tôm càng xanh tôm lúa
/MediaLibrary/Shared Documents/2020-10/chuyenmuc.pngChuyên mục KH-CN10/22/2020Chuyên mục Khoa học và Công nghệ kỳ 05-2020
đực, tôm, tôm càng xanh, lúa
<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/2020/10/cm_khoa-hoc-cong-nghe_21_9_2020_ky05_new.flv</Url> <Type>flv</Type> </VideoFieldEntity>
  
Giải pháp "Thay công tơ điện trạm biến áp chuyên dùng và trạm công cộng không cần cắt điện"; "Mô hình máy phát điện xoay chiều dựa vảo dòng chảy trên sông"
/MediaLibrary/Shared Documents/2020-10/chuyenmuc.pngChuyên mục KH-CN10/21/2020Chuyên mục Khoa học và Công nghệ kỳ 04-2020
Sông, điện, xoay chiều, trạm, biến áp
<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/2020/10/khoa-hoc-cong-nghe-27-7-2020_ky04_new.flv</Url> <Type>flv</Type> </VideoFieldEntity>
  
Thí điểm mô hình sản xuất Artemia cho người dân ở xã đặc biệt khó khăn, nhằm thích ứng biến đổi khí hậu cho vùng bãi ngang ven biển huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
/MediaLibrary/Shared Documents/2020-07/chuyenmuc.pngChuyên mục KH-CN7/27/2020Chuyên mục Khoa học và Công nghệ kỳ 03-2020
Mô hình, Artemia, biến đổi khí hậu
<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/2020/7/khoa-hoc-va-cong-nghe-6_4-2020.flv</Url> <Type>flv</Type> </VideoFieldEntity>
  
Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình chế biên muối i ốt chất lượng cao ở tỉnh Bạc Liêu
/MediaLibrary/Shared Documents/2020-06/muoi.pngChuyên mục KH-CN6/29/2020Chuyên mục Khoa học và Công nghệ kỳ 01-2020
Muối
<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/2020/6/cong-ty-muoi.flv</Url> <Type>flv</Type> </VideoFieldEntity>
  
Sinh viên nghiên cứu khoa học, đào tạo gắn liền với thực tiễn tại trường Đại học Bạc Liêu
/MediaLibrary/Shared Documents/2020-06/chuyenmuc.pngChuyên mục KH-CN6/29/2020Chuyên mục Khoa học và Công nghệ kỳ 02-2020
<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/2020/6/khoa-hoc-cong-nghe_2_2020_new.flv</Url> <Type>flv</Type> </VideoFieldEntity>
  
Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ
/MediaLibrary/Shared Documents/2017-02/ky012017.pngChuyên mục KH-CN2/28/2017Chuyên mục khoa học và công nghệ kỳ 01/2017
<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/2017/2/vts_01_1.flv</Url> <Type>flv</Type> </VideoFieldEntity>
  
Mô hình tôm lúa bền vững; sản xuất lúa một bụi đỏ theo quy trình VietGAP.
/MediaLibrary/Shared Documents/2017-02/Untitled.pngChuyên mục KH-CN2/28/2017Chuyên mục khoa học và công nghệ kỳ 02/2017
<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/2017/2/vts_01_11.flv</Url> <Type>flv</Type> </VideoFieldEntity>
  
Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm muối ăn Bạc Liêu.
/MediaLibrary/Shared Documents/2016-11/muoiblieu.pngChuyên mục KH-CN11/30/2016Chuyên mục Khoa học và Công nghệ
<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/2016/11/vts_01_1.flv</Url> <Type>flv</Type> </VideoFieldEntity>
1 - 9Next