Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVideos

  
Tóm tắt
  
  
  
Từ khóa
  
  
Kỹ thuật thay khớp gối nhân tạo, kỹ thuật can thiệp tim mạch....
/MediaLibrary/Shared Documents/2021-03/chuyenmuc.png<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/2021/3/chyenmucky01_2021.flv</Url> <Type>flv</Type> </VideoFieldEntity>3/22/2021
Kỹ thuật, khớp gối, tim mạch
Chuyên mục KH-CN
  
Giải pháp nâng cao nâng suất tôm càng xanh toàn đực ở mô hình nuôi tôm càng xanh tôm lúa
/MediaLibrary/Shared Documents/2020-10/chuyenmuc.png<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/2020/10/cm_khoa-hoc-cong-nghe_21_9_2020_ky05_new.flv</Url> <Type>flv</Type> </VideoFieldEntity>10/22/2020
đực, tôm, tôm càng xanh, lúa
Chuyên mục KH-CN
  
Giải pháp "Thay công tơ điện trạm biến áp chuyên dùng và trạm công cộng không cần cắt điện"; "Mô hình máy phát điện xoay chiều dựa vảo dòng chảy trên sông"
/MediaLibrary/Shared Documents/2020-10/chuyenmuc.png<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/2020/10/khoa-hoc-cong-nghe-27-7-2020_ky04_new.flv</Url> <Type>flv</Type> </VideoFieldEntity>10/21/2020
Sông, điện, xoay chiều, trạm, biến áp
Chuyên mục KH-CN
  
Thí điểm mô hình sản xuất Artemia cho người dân ở xã đặc biệt khó khăn, nhằm thích ứng biến đổi khí hậu cho vùng bãi ngang ven biển huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
/MediaLibrary/Shared Documents/2020-07/chuyenmuc.png<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/2020/7/khoa-hoc-va-cong-nghe-6_4-2020.flv</Url> <Type>flv</Type> </VideoFieldEntity>7/27/2020
Mô hình, Artemia, biến đổi khí hậu
Chuyên mục KH-CN
  
Sinh viên nghiên cứu khoa học, đào tạo gắn liền với thực tiễn tại trường Đại học Bạc Liêu
/MediaLibrary/Shared Documents/2020-06/chuyenmuc.png<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/2020/6/khoa-hoc-cong-nghe_2_2020_new.flv</Url> <Type>flv</Type> </VideoFieldEntity>6/29/2020
Chuyên mục KH-CN
  
Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình chế biên muối i ốt chất lượng cao ở tỉnh Bạc Liêu
/MediaLibrary/Shared Documents/2020-06/muoi.png<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/2020/6/cong-ty-muoi.flv</Url> <Type>flv</Type> </VideoFieldEntity>6/29/2020
Muối
Chuyên mục KH-CN
1 - 6Next