Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thư viện Media

Chuyên mục Khoa học và công nghệ kỳ 01-2021Kỹ thuật thay khớp gối nhân tạo, kỹ thuật can thiệp tim mạch....
Chuyên mục Khoa học và Công nghệ kỳ 05-2020Giải pháp nâng cao nâng suất tôm càng xanh toàn đực ở mô hình nuôi tôm càng xanh tôm lúa
Chuyên mục Khoa học và Công nghệ kỳ 04-2020Giải pháp "Thay công tơ điện trạm biến áp chuyên dùng và trạm công cộng không cần cắt điện"; "Mô hình máy phát điện xoay chiều dựa vảo dòng chảy trên sông"
Chuyên mục Khoa học và Công nghệ kỳ 03-2020Thí điểm mô hình sản xuất Artemia cho người dân ở xã đặc biệt khó khăn, nhằm thích ứng biến đổi khí hậu cho vùng bãi ngang ven biển huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu