Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDangKyThe

Đăng ký thẻ
Số CMND (*) Mã số SV(*)
Họ và tên lót(*) Tên(*)  
Ngày sinh(dd/mm/yyyy) Giới tính
Đối tượng
Mật khẩu(*)   Nhập lại mật khẩu(*)  
Địa chỉ(*)
Hình thẻ (<40kB)
Đơn vị, bộ phận Chức vụ
Tên trường Khóa học
E mail Điện thoại
Ghi chú

Các trường có dấu (*)  là bắt buộc khai báo. Kiểm tra kỹ trước khi chấp nhận, nếu bạn muốn đăng ký lại thì vui lòng nhập đúng số CMND và mật mã.
Danh sách đang xử lý

​​​