Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDigitalDocument

Tài liệu
1 Khoa học tự nhiên
101 Toán học và thống kê
102 Khoa học máy tính và thông tin
103 Vật lý (32)
104 Hoá học (4)
105 Các khoa học trái đất và môi trường liên quan (10)
106 Sinh học (20)
2 Khoa học kỹ thuật và công nghệ (2)
201 Kỹ thuật dân dụng (20)
202 kỹ thuật điện - điện tử - thông tin (21)
203 Kỹ thuật cơ khí (21)
205 Kỹ thuật vật liệu và luyện kim (4)
206 Kỹ thuật y học (2)
207 Kỹ thuật môi trường (3)
208 Công nghệ sinh học môi trường (25)
3 Khoa học y, dược (12)
301 Y học cơ sở (15)
302 Y học lâm sàng (32)
303 Y tế (4)
304 Dược học (3)
4 Khoa học nông nghiệp (19)
401 Trồng trọt (25)
402 Chăn nuôi (19)
403 Thú y (9)
404 Lâm nghiệp (14)
405 Thủy sản (14)
406 Công nghệ sinh học trong nông nghiệp (14)
499 Khoa học nông nghiệp khác (14)
5 Khoa học xã hội (5)
501 Tâm lý học (19)
502 Kinh tế và kinh doanh (53)
503 Khoa học giáo dục (19)
504 Xã hội học (10)
505 Pháp luật (22)
506 Khoa học chính trị (8)
508 Thông tin đại chúng và truyền thông (5)
6 Khoa học nhân văn (3)
601 Lịch sử và khảo cổ học (27)
602 Ngôn ngữ học và văn học (38)
603 Triết học, đạo đức và tôn giáo (22)
604 Nghệ thuật (19)
​​