Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDigitalKQNCQG

​​ 

Nghiên cứu Quốc Gia
Khoa học KT&CN (1161)
Khoa học nông nghiệp (778)
Khoa học tự nhiên (1028)
Khoa học XH&NV (1776)
Khoa học y, dược (372)
Mới nhất Xem nhiều Tải nhiều
Nghiên cứu các chủng shigella flexneri dự tuyển làm văcxin uốn dự phòng bệnh lỵ.
Tác giả:GS. TS. Đặng Đức Trạch
Nhà xuất bản:Cơ quan chủ trì: Viện Vệ sinh dịch tễ học.
Năm xuất bản:1990
Loại:Tài liệu
Định dạng:pdf
Lượt xem: 378 Lượt tải: 0
Chia sẻ:
Giới thiệu
- Bằng phương pháp kiểm định tính kháng nguyên, sinh hóa,độc lực tồn dư, khả năng gây viêm của các chủng dự tuyển cho thấy SEL 114 và SEL 124 vẫn mang tính kháng nguyên toàn vẹn như chủng mẹ.
- Tính chất sinh hóa không thay đổi, vẫn còn khả năng xâm nhập và nhân lên trong tế bào nhưng không gây bệnh, đạt những yêu cầu dự tuyển làm vacxin. Hai chủng dự tuyển này được thử nghiệm trên khỉ và người tình nguyện cho thấy chúng có độ an toàn tốt, khả năng kích thích miễn dịch có thể được dự tuyển làm vacxin sống uống dự phòng bệnh lỵ.